CIKO TEC

CIKO TEC

Komíny CIKO TEC s unikátním řešením izolovaných izostatických vložek jsou vhodné pro všechny druhy paliv (pevná, plynná i kapalná) a pro všechny typy spotřebičů s přirozeným i nuceným odvodem spalin, včetně možnosti využití komínu pro přívod vzduchu ke spotřebiči.

rozbalit vše | sbalit vše

Popis systému

CIKO TEC je moderní komínový systém složený ze špičkových materiálů a svojí konstrukcí respektuje současné trendy v oboru vytápěcí techniky. Krb, různý počet plynových kotlů, kondenzační technika, to jsou příklady absolutní svobody při výběru topného spotřebiče. Univerzálnost komínu využijete nejvíce v okamžiku, kdy se rozhodnete změnit typ kotle, druh paliva, způsob vytápění. Systém je vhodný i pro společné komíny od plynových kotlů pro podtlakový nebo přetlakový provoz.

Systém CIKO TEC je složen z izolovaných izostatických hrdlových komínových vložek a obvodového pláště z broušených cihelných  tvarovek, což kromě funkčních výhod umožňuje i extrémně jednoduchou a rychlou montáž. V přiloženém PDF naleznete popis skladby systému.

Prvotřídní hrdlové komínové vložky vyráběné v Německu speciální technologií izostatického lisování jsou vhodné pro odvod spalin od spotřebičů na všechny druhy paliv s přirozeným i nuceným odvodem spalin. Toto zařazení komínových vložek vyplývající z certifikace dává komínu vlastnosti absolutně univerzální spalinové cesty. Mezi tepelnou izolací a obvodovým pláštěm je díky jejich speciální konstrukci dostatek prostoru pro přívod vzduchu ke spotřebiči. Odvod spalin je tak pouze část funkčního využití komínového tělesa, druhou neméně důležitou vlastností komínu je přívod vzduchu ke spotřebiči. Řízený přívod vzduchu je důležitý hlavně u nízkoenergenických a pasivních domů. Pomocí komínového tělesa je vytvořen oddělený okruh vzduchu, který výrazně přispívá k vytvoření tepelné pohody v místnosti.

Komínový systém je dodáván v následujících průměrech izostatických vložek:

  • 140 mm
  • 160 mm
  • 180 mm
  • 200 mm

Oblast použití

Komínový systém CIKO TEC vyniká svojí univerzálností v použití především díky parametrům izostatických vložek systému a možností přívodu vzduchu pro spotřebič, který je zajištěn díky speciální konstrukci tepelné izolace, krycí desky a základového prvku.

Tato možnost přívodu vzduchu je stále častěji využívána pro moderní krby a krbová kamna, která mají pro přívod vzduchu hrdlo ve spodní části spotřebiče. Řízený přívod vzduchu je důležitý hlavně u nízkoenergetických a pasivních domů, kde je výměna vzduchu sledována jako celek a je nepřípustné, kvůli hořícímu krbu, otevírat okno. V případě přívodu vzduchu ke spotřebiči pomocí komínu je vytvořen oddělený okruh vzduchu, který nemá vliv na tepelnou pohodu v místnosti. Přiváděný vzduch je spotřebován na hoření a krb pouze cirkulačně ohřívá vzduch v místnosti.

Pro napojení komína na přívod spalovacího vzduchu je tedy možno využít dvě varianty řešení:
1. přívod bokem: napojení sacího hrdla spotřebiče na komínové těleso nad úrovní podlahy. Z estetického i praktického hlediska je u této varianty důležité správné umístění vývodu vzduchu z komína ve vztahu k umístění hrdla externího přívodu vzduchu na spotřebiči, tedy co nejblíže spotřebiči a pokud možno ve výšce sacího hrdla. Pro vlastní napojení na komínové těleso je praktické použít adaptér přívodu vzduchu, umožňujícího vytvoření rozebíratelného spoje na komínovém plášti při zachování požadované těsnosti detailu.
Přívod vzduchu bokem
2. přívod spodem: napojení sacího hrdla spotřebiče na potrubí umístěné ve skladbě podlahy a vyvedené přímo pod spotřebič. Propojení s komínovým tělesem se nachází rovněž pod úrovní čisté podlahy. Tato nová varianta řešení reaguje na rozrůstající se sortiment kamen se spodním napojením, kdy je propojení komína a spotřebiče potřeba schovat do skladby podlahy. Vlastní propojení je většinou krátké a nevznikají zde tak komplikace vlivem křížení s jinými technologie a zároveň je celé řešení velmi elegantní a nákladově nenáročné.
Přívod vzduchu spodem

Varianta bez izolace

Komínový systém CIKO TEC je rovněž dodáván ve variantě bez komínové izolace. Systém je v této variantě složen z keramických izostatických hrdlových komínových vložek, vzduchové mezery a obvodového pláště z broušených cihelných  tvarovek a používá se především pro společné komíny (hlavně pro bytové domy) a připojení více spotřebičů typy „C“ do jednoho komínového průduchu. Vystředění vložek je potom zajištěno distančními prvky.

Další nespornou výhodou je tedy možnost připojení více plynových kotlů typu „C“ na jeden komínový průduch.

Princip fungování

Princip fungování přívodu vzduchu k uzavřenému spotřebiči je znázorněn na přiloženém obrázku. Hlavní přednost tohoto řešení je oddělení provozu spotřebiče a komína od obytné místnosti. Vzduch na spalování tak „nevysává“ teplý vzduch z místnosti (princip fungování je stejný pro napojení přívodu vzduchu do spotřebiče z boku i spodem):

privod vzduchu

Připojování spotřebičů

Pro napojení kouřovodu na komín s izostatickými vložkami je potřeba použít originální redukci nebo membránové těsnění sopouchu (pro plynové spotřebiče). Redukce komín – kouřovod se nasazuje přes vnější obvod T-kusu a je utěsněna integrovaným provazcem. Jedná se o nerezové redukce s nátrubkem nebo redukce s vnitřním napojením (mají černě lakovanou pohledovou část). Redukci je možno dodat i v těsném provedení, která je určena pro stavby procházející Blower-door testem.

Díky nasazení redukce s integrovaným provazcem přes T-kus jsou eliminovány pohyby způsobené teplotní roztažností materiálu kouřovodu a je tak vytvořeno bezpečné napojení. Bez použití redukce vzniká riziko popraskání izostatického T-kusu a tím i znehodnocení celého komína.

Certifikace

Dle udělené CE certifikace má systém CIKO TEC následující označení:

  • EN 13063-1 T600 N1 D3 G50
  • EN 13063-2 T400 N1 W2 O50
  • EN 13063-2 T200 P1 W2 O50
  • EN 13063-3 T600 N1 D3 G50

Podklady ke stažení

 

Přehledový katalog a ceník Montážní návod CIKO TEC
Obecné montážní zásady Návod na zabudování do stavby
Prohlášení o vlastnostech CIKO TEC Záruční list CIKO