CIKO® 3V UNIVERSAL

CIKO® 3V UNIVERSAL

Komínový systém CIKO® 3V UNIVERSAL je určen pro všechny druhy paliv a všechny druhy spotřebičů s přirozeným odvodem spalin. Systém tvoří šamotová vložka, tepelná izolace a keramická tvarovka obvodového pláště.

rozbalit vše | sbalit vše

Popis systému

Vnitřní šamotové vložky společně s šamotovou hmotou, která je součástí systému, vytvoří celistvý komínový průduch, odolávající teplotním i vlhkostním změnám. Vnitřní průměry vložek se prodávají v těchto provedeních:

 • 140 mm
 • 160 mm
 • 180 mm
 • 200 mm

Oblast použití

Komínový systém CIKO® 3V UNIVERSAL určen pro všechny druhy paliv (pevné, plynné, kapalné) a všechny druhy spotřebičů s přirozeným odvodem spalin.

Příklad spotřebičů vhodných pro připojení ke komínovému systému CIKO® 3V UNIVERSAL:

 • Kotle na tuhá paliva
 • Kotle na plyn s přirozeným odvodem spalin
 • Kotle na olej
 • Krbové vložky
 • Krbová kamna

Tepelná izolace

Tepelná izolace, umístěná mezi vnitřní šamotové těleso a vnější nosný obvodový plášť komína má dvě základní funkce. Prvořadým úkolem je tepelně oddělit vnitřní šamotové těleso od vnějších vlivů a zajistit tak co nejrychlejší reakci na zátop a stálý přirozený tah komína, druhým úkolem je dilatace vnitřního tělesa, které v závislosti na teplotě spalin prokazuje objemové změny na rozdíl od objemově stálého komínového pláště.

Vlastní izolace je dodávána ve formě rohoží se zpevňující tkaninou (CIRS). Rohože se po obtočení kolem vložek spojí dodanými drátěnými sponkami. Tloušťka izolace je podle průměru vnitřní vložky různá.

Obvodový plášť

Obvodový plášť komínu je tvořen cihelnými tvarovkami, zděnými pomocí dodávané lepící malty. Tvarovky se skládají v každé vrstvě do páru a v jednotlivých vrstvách jsou vzájemně pootočeny o 90°. U víceprůduchových komínů se v každé druhé vrstvě používají speciální spojovací tvarovky, které zajistí provázání zdiva komínového pláště a umožní sestavit libovolný počet průduchů v libovolné kombinaci průměrů vnitřních vložek.

Pro spolehlivou funkci komína je důležité odvětrání komínového tělesa, které je pro komíny CIKO charakteristické.

Připojování spotřebičů

Pro napojení kouřovodu na komín se šamotovými vložkami je potřeba použít originální redukci, která se nasazuje přes vnější obvod T-kusu a je utěsněna integrovaným provazcem. Jedná se o nerezové redukce typu CR nebo typu CRV (mají černě lakovanou pohledovou část).

Díky nasazení redukce s integrovaným provazcem přes T-kus jsou eliminovány pohyby způsobené teplotní roztažností materiálu kouřovodu a je tak vytvořeno bezpečné napojení. Bez použití redukce vzniká riziko popraskání šamotové tvarovky a tím i znehodnocení celého komína.

Certifikace

Označení tohoto komínového systému dle udělené CE certifikace je:

 • EN 13063-1+A1 T600 N1 D3 G50
 • EN 13063-2+A1 T400 N1 W2 O50
 • EN 13063-3 T600 N1 D3 G50

Dokumenty ke stažení

 

Přehledový katalog a ceník Montážní návod CIKO 3V UNIVERSAL
Obecné montážní zásady Návod na zabudování do stavby
Prohlášení o vlastnostech CIKO 3V UNIVERSAL Záruční list CIKO