Výroční zasedání odborných společenstech

Dvě výroční setkání členů odborných společenstev (Cech kamnářů ČR a Společenstvo kominíků ČR) se letos konají v Kongresovém hotelu Jezerka na Seči. Sněm Cechu kamnářů ČR se uskuteční od 27. do 28. dubna 2018, Valná hromada Společenstva kominíků proběhne 11. května 2018.

Valná hromada SKČR je letos pouze jednodenní a tradiční společenský večer proběhne až v rámci oslav 150 let zrodu Jednoty kominíků. Tato oslava je plánována na 25. a 26. května 2018 v Praze, koná se pod záštitou primátorky Hlavního města Prahy Adriany Krnáčové a radního pro bezpečnost a prevenci kriminality Libora Hadravy. Součástí oslav bude i bohoslužba v katedrále sv. Víta, kterou bude sloužit kardinál Dominik Duka. Po bohoslužbě půjde za doprovodu historických hasičckých vozidel a dechové kapely průvod z Hradčan na Kampu, kde je v plánu odpolední program za účasti veřejnosti.