Vložkování komína keramikou

Vložkování komína keramikou

Pro odkouření moderních spotřebičů na tuhá paliva (hlavně uhlí a peletky) doporučujeme zvážit variantu vložkování izostatickými keramickými vložkami. Tyto vložky mají zvýšenou odolnost proti působení agresivních kondenzátů vznikajících při odvodu spalin od kotlů s vysokou účinností a relativně studenými spalinami.

Vložkování izostatickými keramickými vložkami je moderní metoda rekonstrukce komínů, která je z hlediska vlastní realizace složitější než vložkování nerezem, ale přináší přednost v podobě odolnosti keramických vložek proti působení vysokých teplot i agresivních kondenzátů.

Odborným kominickým firmám dodáváme speciální vložkovací kleště, které usnadňují vlastní spouštění izostatických hrdlových vložek do komínového tělesa. To musí být vyfrézováno nebo vyrtáno na dostatečný průměr a bez úhybů, aby bylo možno komín vložkovat pevnými vložkami. Přehled dostupného sortimentu izostatických keramických vložek a ptřebného příslušenství naleznete v přehledovém ceníku a letáku SANATEC.

Ukázku způsobu vložkování izostatem si můžete prohlédnout na přiloženém videu:

TIP: Pro vybrané spotřebiče (plynové kondenzační kotle) je využitelné i vložkování plastovými vložkami. Popis těchto komponentů naleznete na stránce o plastovém a koaxiálním odkouření.