Vložkování komína

Vložkování komína

K vložkování starších komínů je možno použít nerezové komínové vložky, izostatické keramické vložky nebo plastové komínové vložky. Volba materiálu pro vložkování závisí především na zvoleném palivu a typu spotřebiče.

Nejběžnější je dnes vložkování nerezovými komínovými vložkami (pevnými nebo ohebnými). Tento moderní komínový stavebnicový systém umožňuje odvod spalin od všech typů tepelných spotřebičů. Jednotlivé komínové elementy jsou díky hrdlu v horní části komínové vložky při montáži do sebe zasouvány a v případě požadavku na přetlakový provoz je do spoje vloženo silikonové těsnění.

Pro odkouření moderních spotřebičů na tuhá paliva (hlavně uhlí a peletky) doporučujeme zvážit variantu vložkování izostatickými keramickými vložkami. Tyto vložky mají zvýšenou odolnost proti působení agresivních kondenzátů vznikajících při odvodu spalin od kotlů s vysokou účinností a relativně studenými spalinami.

Pro vybrané spotřebiče (plynové kondenzační kotle) je využitelné i vložkování plastovými vložkami. Popis těchto komponentů naleznete na stránce o plastovém a koaxiálním odkouření.

rozbalit vše | sbalit vše

Vložkování nerezem

Základním prvkem je pevná komínová vložka vyrobená z nerezového vysoce jakostního plechu třídy ČSN 17 349 (DIN 1.4404). Použité materiálové kvality garantují vysokou kvalitu a dlouhou životnost dílů. Snížené obsahy uhlíku v materiálu vložky snižují vytváření chromkarbidů a interkrystalické koroze i při vyšších teplotách spalin. Podélné spoje dílů jsou svařeny na moderních automatech pracujících v ochranné atmosféře argonu a zaručují vysokou pevnost a životnost spoje a celého dílu.

Každý díl je opatřen horním a dolním hrdlem výšky 80 mm, které umožňují při montáži snadné zasunutí jednotlivých dílů do sebe. Vložky je možno dodat v tloušťkách materiálu 0,6mm nebo 1,0mm.

Tento jednovrstvý nerezový systém umožňuje vložkovat komínová tělesa libovolných výšek s tím, že obsahuje celou řadu tvarových dílů s jejíž pomocí lze bez mechanických úprav smontovat libovolné komínové těleso. Prvky systému jsou plně kompatibilní se systémem CIKO® NEREZ třívrstvý.

Oblasti použití:

 • rekonstrukce komínových těles pro novostavby, rodinné domky, chaty a chalupy vložkování odtahů od všech typů spotřebičů
 • prvky pro realizaci kouřovodů
 • prvky pro vzduchotechnické rozvody

Výhody systému:

 • Použití pro všechny druhy paliva, možnost přechodu z uhlí na plyn
 • Optimální proudění spalin díky symetrickému průřezu
 • Rychlý ohřev komínu na provozní teplotu
 • Rychlá a snadná montáž
 • Okamžitá připravenost k provozu
 • Dokonalé jímání a odvod kondenzátu spalin
 • Dlouhá životnost
 • Přirozený i nucený odvod spalin

Vložkování izostatem

Vložka SANATECVložkování izostatickými keramickými vložkami je moderní metoda rekonstrukce komínů, která je z hlediska vlastní realizace složitější než vložkování nerezem, ale přináší přednost v podobě odolnosti keramických vložek proti působení vysokých teplot i agresivních kondenzátů.

Odborným kominickým firmám dodáváme speciální vložkovací kleště, které usnadňují vlastní spouštění izostatických hrdlových vložek do komínového tělesa. To musí být vyfrézováno nebo vyrtáno na dostatečný průměr a bez úhybů, aby bylo možno komín vložkovat pevnými vložkami.

Ukázku způsobu vložkování izostatem si můžete prohlédnout na přiloženém videu: