Kalendář seminářů a školení

Organizujeme několik typů školení a seminářů s různým zaměřením. Popis jednotlivých typů školení je zveřejněn na této stránce, ve vloženém kalendáři si pak můžete vyhledat vypsané termíny. Bližší informace získáte u našich obchodních zástupců.

Přihlášky na semináře vyplňte v příslušném formuláři (odkaz uveden u jednotlivých typů seminářů) nebo zasílejte emailem na  info@ciko-kominy.cz. Pro případnou kontrolu Vaší přihlášky na konkrétní seminář nebo doplňující informace, kontaktujte naši kancelář (e-mail: info@ciko-kominy.cz, tel.: 326 329 526).

rozbalit vše | sbalit vše

Semináře ČKAIT

Odborné semináře „KOMÍN JAKO BEZPEČNÝ  A FUNKČNÍ PRVEK MODERNÍ STAVBY“ určené především pro projektanty a členy ČKAIT. Konají se v jednotlivých regionech ČR. Účastník získává 1 bod do programu CŽV ČKAIT.

Semináře byly připraveny ve spolupráci se sdružením Centrum pasivního domu, z.s. (CPD), které je jejich odborným garantem.

Termíny a místa konání seminářů:
16.1.2018   Praha ČVUT FSv Praha
18.1.2018   Brno VUT Brno
23.1.2018   Plzeň Parkhotel Plzeň
25.1.2018   Hradec Králové Hradecké stavební centrum
30.1.2018   Ostrava Harmony Club hotel
1.2.2018     Praha Hotel Čechie Praha

Dne 18.1.2018 bude seminář zároveň webinářem. V případě zájmu o účast na webináři kontaktujte naši kancelář.

Hlavní odborné téma – anotace

  1. Vývoj legislativy z pohledu požadavků na energetickou náročnost staveb
  2. Možnosti vytápění takto úsporných staveb
  3. Správný návrh komínu z pohledu funkčnosti
  4. Správný návrh komínu z pohledu požární bezpečnosti

Hlavní odborné téma – program akce

1. Vývoj legislativy z pohledu požadavků na energetickou náročnost staveb
Jaký je dnes standard energetické náročnosti budovy, rok 2020, pojmy jako pasivní dům, nulový dům, budova s téměř nulovou spotřebou energie…., stávající stav legislativy a její předpokládaný vývoj

2. Možnosti vytápění takto úsporných staveb
Principy řešení vytápění energeticky úsporných staveb, místo spotřebiče na pevná paliva v této koncepci a novodobé nároky na komín a spotřebič

3. Správný návrh komínu z pohledu funkčnosti
Vývoj spotřebičů na pevná paliva a jejich nároky na komín, co má jaký vliv na spolehlivý odvod spalin, rozdělení sortimentu komínů podle jejich materiálového a tvarového řešení, základy výpočtu spalinové cesty, příklady poruch způsobených špatným návrhem

4. Správný návrh komínu z pohledu požární bezpečnosti
Jaká je teplota komínového pláště a co ji ovlivňuje, co je bezpečná vzdálenost od hořlavých konstrukcí, jak řešit bezpečně komín do stavby s požadavkem na vzduchotěsnost – ukázky stavebních detailů a realizací, příklady špatných řešení.

5. Závěr, co bude vyžadovat revizní technik spalinové cesty od projektanta, co od stavební firmy a co je povinností výrobce komínu

Vložné na seminář: 200,-Kč.

Pro účastníky budou připraveny technické materiály výrobce a USB disk s CAD detaily. Drobné občerstvení zajištěno.

Pozvánka ke stažení ZDE

Přihlásit na školení se můžete pomocí jednoduchého formuláře

Semináře Bezpečný komín (Expert)

Školení zaměřené na požární bezpečnost komínů a související témata. Nový obsah školení bude víc zaměřen na praktické ukázky a měření. Vhodné především pro projektanty, kominíky, kamnáře. Zařazeno do programů CŽV odborných společenstev (Společenstvo kominíků ČR, Cech kamnářů ČR).

Hlavní body programu:
Návrh spalinové cesty
Požární bezpečnost komínů
Norma 730810
Praktické ukázky na zkušebně
Výsledky testování

Nově zařazeno:
Termokamera na zkušebně
Zkoušky různých izolačních materiálů
Měření rychlosti proudění

Termíny seminářů jsou vždy v úterý nebo ve čtvrtek v průběhu měsíců únor a březen 2018:
13.2., 15.2., 20.2., 22.2., 6.3., 8.3., 15.3., 20.3., 22.3., 27.3., 29.3.

Účast na semináři je zpoplatněna částkou 968,- Kč včetně DPH. Členům SKČR, kteří splní předepsané podmínky, bude poplatek hrazen z Operačního programu z Evropských fondů na základě smlouvy uzavřené s Českou vzdělávací a.s.

Více informací u obchodních zástupců CIKO. Občerstvení zajištěno.

Pozvánka na semináře je ke stažení ZDE.

Přihlásit na seminář se můžete vyplněním webového formuláře: Přihláška na seminář

Výpočty spalinových cest

Školení zaměřené na výpočty spalinových cest v programu Protech. Organizováno pod záštitou SKČR a určeno pro členy SKČR. Přihlášky zasílejte na adresu leksa@kominicek.cz

Termín semináře: 14.2.2018 od 8.30 hod.

Obchodní školení

Školení určené především pro obchodní partnery CIKO. Místa a termíny konání v budeme průběžně upřesňovat.

Montážní školení

Montážní školení jsou zaměřená nejen na vlastní montáž cihelných a nerezových komínů, ale také na realizaci bezpečných prostupů, vložkování Sanatec, způsoby přívodu vzduchu ke spotřebiči, vhodné způsoby kotvení a další znalosti a souvislosti. Určeno pro stavební a montážní firmy, kominíky, kamnáře.

Pro získání termínu konání kontaktujte naše obchodní zástupce.

Školení FireControls

Odborné školení zaměřené na elektronickou regulaci pro krby, kamna a vytápění od špičkového výrobce FireControls.