Kalendář seminářů a školení

Organizujeme několik typů školení a seminářů s různým zaměřením. Popis jednotlivých typů školení je zveřejněn na této stránce, ve vloženém kalendáři si pak můžete vyhledat vypsané termíny. Bližší informace získáte u našich obchodních zástupců.

Přihlášky na semináře zasílejte emailem na  info@ciko-kominy.cz nebo podle pokynů u jednotlivých typů seminářů. Pro případnou kontrolu Vaší přihlášky na konkrétní seminář nebo doplňující informace, kontaktujte naši kancelář (e-mail: info@ciko-kominy.cz, tel.: 326 329 526).

rozbalit vše | sbalit vše

Semináře ČKAIT

Odborné semináře „KOMÍN JAKO BEZPEČNÝ  A FUNKČNÍ PRVEK MODERNÍ STAVBY“ určené především pro projektanty a členy ČKAIT. Konají se v jednotlivých regionech ČR. Účastník získává 1 bod do programu CŽV ČKAIT.

Semináře byly připraveny ve spolupráci se sdružením Centrum pasivního domu, z.s. (CPD), které je jejich odborným garantem.

Hlavní odborné téma – anotace

  1. Vývoj legislativy z pohledu požadavků na energetickou náročnost staveb
  2. Možnosti vytápění takto úsporných staveb
  3. Správný návrh komínu z pohledu funkčnosti
  4. Správný návrh komínu z pohledu požární bezpečnosti

Hlavní odborné téma – program akce

1. Vývoj legislativy z pohledu požadavků na energetickou náročnost staveb
Jaký je dnes standard energetické náročnosti budovy, rok 2020, pojmy jako pasivní dům, nulový dům, budova s téměř nulovou spotřebou energie…., stávající stav legislativy a její předpokládaný vývoj

2. Možnosti vytápění takto úsporných staveb
Principy řešení vytápění energeticky úsporných staveb, místo spotřebiče na pevná paliva v této koncepci a novodobé nároky na komín a spotřebič

3. Správný návrh komínu z pohledu funkčnosti
Vývoj spotřebičů na pevná paliva a jejich nároky na komín, co má jaký vliv na spolehlivý odvod spalin, rozdělení sortimentu komínů podle jejich materiálového a tvarového řešení, základy výpočtu spalinové cesty, příklady poruch způsobených špatným návrhem

4. Správný návrh komínu z pohledu požární bezpečnosti
Jaká je teplota komínového pláště a co ji ovlivňuje, co je bezpečná vzdálenost od hořlavých konstrukcí, jak řešit bezpečně komín do stavby s požadavkem na vzduchotěsnost – ukázky stavebních detailů a realizací, příklady špatných řešení.

5. Závěr, co bude vyžadovat revizní technik spalinové cesty od projektanta, co od stavební firmy a co je povinností výrobce komínu

Vložné 200,-Kč.

Pro účastníky budou připraveny technické materiály výrobce a USB disk s CAD detaily. Drobné občerstvení zajištěno.

Pozvánka ke stažení ZDE

Přihlásit na školení se můžete pomocí jednoduchého formuláře

Výpočty spalinových cest

Školení zaměřené na výpočty spalinových cest v programu Protech. Organizováno pod záštitou SKČR a určeno pro členy SKČR. Přihlášky zasílejte na adresu leksa@kominicek.cz

Obchodní školení

Školení určené především pro obchodní partnery CIKO. Místa konání v jednotlivých regionech.

Semináře Expert

Školení zaměřené na požární bezpečnost komínů a související témata. Vhodné především pro projektanty, kominíky a kamnáře. Zařazeno do programů CŽV odborných společenstev (Společenstvo kominíků ČR, Cech kamnářů ČR).

Pozvánka ke stažení ZDE

Školení FireControls

Odborné školení zaměřené na elektronickou regulaci pro krby, kamna a vytápění od špičkového výrobce FireControls.