Prostupy

StoperVíte jaké teploty jsou při běžném topení v komíně a jeho okolí?

A co se stane, když kolem komína nemůže být dodržena provětrávaná mezera?

Jsou všechny používané materiály a řešení opravdu bezpečné?

Při plánování komínu ve stavbě je třeba si uvědomit, že pokud komín prochází okolní konstrukcí (např. stropem, střechou nebo také prostup kouřovodu stěnou), tak je s ohledem na bezpečnost nutno řešit tento stavební detail se vší vážností. A to především, pokud se jedná o moderní konstrukci obsahující hořlavé materiály a zároveň je s ohledem na nízkoenergetický nebo pasivní standard budovy vyžadována parotěsnost celé konstrukce.

Na většině staveb se tyto stavební detaily stále řeší buďto komplikovaně nebo ne zcela ideálně. Proto jsme vyvinuli unikátní produktovou řadu CIKO STOPER, která umožňuje jednoduché řešení těchto stavebních detailů pro zabudování komínu do stavby. Jedná se o ucelený sortiment prostupů, parotěsných prostupů, dílů pro napojení parozábrany na komín a také komponentů pro přerušení tepelných mostů v rámci komínového tělesa. Všechny tyto prvky je možno dodávat rovněž v atypických rozměrech.

Podmínky pro bezpečné použití prostupů CIKO vychází z Osvědčení o vlastnostech č. 030-051402 vydaného TZUS Praha. Tato produktová řada je chráněna užitným vzorem č. 23039 zapsaným u Úřadu průmyslového vlastnictví.

Prostup kouřovodu hořlavou konstrukcí

Tento typ prostupu v praxi využijete nejčastěji pro prostup kouřovodu stěnou nebo příčkou. Konstrukce prostupu je natolik univerzální, že ve dvou rozměrových řadách nabízí řešení pro tloušťku stěny do 250mm. Je určen především pro použití v interiéru a je třeba zabránit působení vlhkosti na výrobek. Při případném použití v exteriéru je nutno zajistit dostatečnou ochranu proti působení povětrnosti. [...]

Hloubku prostupu je možno přizpůsobit tloušťce stěny díky teleskopické konstrukci a seříznutím jeho vnitřní části přesně na potřebný rozměr. Prostup je použitelný pro všechny běžné druhy a průměry kouřovodů a lze jej povrchově upravit omítnutím nebo nátěrem.

Prostup kouřovodu je možno vyrobit i jako rozměrový atyp dle požadavku zákazníka (pro kouřovod do 200mm a pro stěnu do tl. 400mm.

 • bezpečné použití pro všechny typy konstrukcí
 • pro běžné průměry kouřovodů 120-200mm (GKK)
 • dvě rozměrové řady pro tloušťku stěny do 150mm nebo 150-250mm
 • čelní desky prostupu je možno povrchově upravit (omítnutí, nátěr)
 • určeno pro použití v interiéru
 • atypické rozměry na objednávku

Parotěsné prostupy hořlavou konstrukcí

Parotěsný prostup je určen pro všechny tyty stropních i střešních konstrukcí a umožňuje kromě bezpečného oddělení komínu od hořlavých materiálů také bezpečné napojení parozábrany. [...]

Díky parotěsnosti vlastního prostupu je tak možno dosáhnout parotěsnosti celého stavebního detailu. Parotěsné prostupy hořlavou konstrukcí jsou dodávány v provedení pro cihelné komínové systémy a v provedení pro třívrstvé nerezové systémy ve čtyřech variantách:

GPH – Parotěsný prostup pro cihelné komíny. Délka prostupu je volitelná v modulu 10cm od 30 do 70cm. Vlastní prostup lze velmi jednoduše seříznout přesně dle potřeby v místě prostupu, je tedy vhodný i pro prostupy šikmými střešními konstrukcemi.

GPK – Parotěsný prostup pro nerezové komíny (v rozsahu průměrů vnějšího pláště 180-350mm). Tloušťka prostupu 5cm, délka prostupu je volitelná v modulu 10cm od 30 do 70cm. Vlastní prostup lze velmi jednoduše seříznout přesně dle potřeby v místě prostupu, je tedy vhodný i pro prostupy šikmými střešními konstrukcemi.

GPK10 – Varianta parotěsného prostupu s větší tloušťkou stěny (10cm), určen pro nerezové komíny (v rozsahu průměrů vnějšího pláště 180-350mm). Délka prostupu je volitelná v modulu 10cm od 30 do 70cm. Vlastní prostup lze velmi jednoduše seříznout přesně dle potřeby v místě prostupu, je tedy vhodný i pro prostupy šikmými střešními konstrukcemi.

GPKB – Parotěsný prostup pro nerezové komíny (v rozsahu průměrů vnějšího pláště 180-350mm). Délka prostupu je volitelná v modulu 10cm od 30 do 70cm, prostup není možno seřezávat podle šikmé střešní konstrukce. Prostup lze vyrobit i v atypických rozměrech dle požadavku zákazníka.

Výběr vhodné varianty prostupu nerezového komínu doporučujeme konzultovat s našimi techniky.

 • pro cihelné (GPH) i nerezové komíny (GPK, GPKB)
 • řešení i pro víceprůduchové komíny
 • výška prostupu od 30 do 70cm
 • na hotový prostup je možno napojit parozábranu
 • pro všechny typy stropních i střešních konstrukcí
 • lze jednoduše seříznout pod libovolným úhlem (GPH a GPK, GPK10

Prostupy nesmí přijít do kontaktu s lepidlem na cementové bázi a je třeba zabránit vnikání vody do tělesa prostupu.


Napojení parozábrany na komín

Připevnění parozábrany na těleso komína je obecně komplikovaný stavební detail, především kvůli přenosu tepla z komínového pláště na hořlavou parozábranu. [...]

Řešení vyvinuté firmou CIKO s.r.o. umožňuje bezpečnou realizaci tohoto detailu. Součástí dodávky je parozábrana s dostatečným přesahem, kterou je možno napojit na parozábranu použitou v okolní konstrukci. Problematika je vyřešena jak pro cihelné komínové systémy, tak pro třívrstvé nerezové systémy v kompletním rozsahu dodávaných průměrů.

 • pro bezpečné napojení parozábrany na komín
 • řešení pro cihelné jednoprůduchové i víceprůduchové komíny (GNH)
 • pro nerezové komíny (GNK) v rozsahu průměru vnějšího pláště 160 – 500mm

Výrobek nesmí přijít do kontaktu s lepidlem na cementové bázi a je třeba zabránit vnikání vody do tělesa prostupu.


Přerušení tepelných mostů

Komínové těleso je při použití běžných stavebních postupů ochlazováno z obou směrů – shora působením venkovních podmínek na komínovou hlavu, zdola působením neizolovaného nosného základu. [...]

V obou případech dochází k nežádoucímu ochlazování interiérové části komínového tělesa. Použitím speciálních prvků je možno tyto nepříznivé vlivy eliminovat a zajistit tepelné oddělení ochlazované části komínového tělesa od ohřívané interiérové části. Prvky GMZ a GMH mají omezenou statickou únosnost a jejich použití je třeba konzultovat s technickým oddělením CIKO.

 • přerušení tepelného mostu mezi ochlazovanou komínovou hlavou a komínovým tělesem v interiéru (GMH)
 • tepelné odstínění komínového tělesa od neizolovaného nosného základu, určené pro cihelné komínové systémy (GMZ)

Výrobek nesmí přijít do kontaktu s lepidlem na cementové bázi a je třeba zabránit vnikání vody do tělesa prostupu.


Těsnění střešních prostupů pro nerezové komíny

Specifickým komponentem, který nepatří do řady CIKO STOPER, je těsnící manžeta HOTSchott. Manžeta je určená pro těsnění střešních prostupů a má odolnost vůči teplotám do 250°C povrchové teploty komínového pláště. [...]

Vysoce elastická manžeta (EPDM) je opatřena samolepícím límcem a vyrábí se pro průměry pláště komína 160 – 250mm. Používá se pro stropní a střešní prostupy jako parotěsná zábrana a izolační fólie především při Blower-Door testu.

Obdobné těsnění je možno dodat i ke zděnému komínu, pro který se používají elastomerové pásy doplněné o těsnící rohy.