Konference požární bezpečnosti staveb

Dovolujeme si Vás pozvat na osmý ročník konference Požární bezpečnosti staveb – PKPO 2018, kterou organizuje Profesní komora požární ochrany. Konference proběhne 14. – 15. května 2018 (po/út) v hotelu Skalský dvůr v Lísku u Bystřice nad Pernštejnem. Jedním z partnerů této konference je i CIKO s.r.o.

Hlavními tématy bude samozřejmě požární ochrana staveb z různých úhlů pohledu. Zaměří se nejen na aktuální legislativu a její vliv na projektovou a realizační praxi, ale i na problematiku kontroly požárně bezpečnostních zařízení, digitální modelování budov (BIM) a jeho uplatnění v požární prevenci a dalším ožehavá témata….

Záštitu nad konferencí převzalo:
Ministerstvo pro místní rozvoj a Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

Hlavními mediálními partnery konference jsou:
Časopis STAVEBNICTVÍ, magazín PROFISportal.cz, stavební portál TVstav a portál Pozary.cz. Konference je registrována v systému celoživotního vzdělávání České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) činných ve výstavbě.

Novinkou na konferenci PKPO budou praktické workshopy, na kterých se budou vybraná témata rozebírat podrobněji.

Osvědčenou specialitou konference bude diskuse u kulatého stolu s představiteli státních orgánů. Těžko bychom hledali jiné místo a akci, kde bychom měli možnost klást otázky takto relevantní skupině expertů.

Samozřejmě nebude chybět nabitý společenský večer. Kromě výborného rautu a skvělého pití nás  čeká večerní beseda na téma historických kol. Třešničkou na dortu bude populární zpěvačka Olga Lounová. O zábavu se také postará malý turnaj v osmimístném stolním fotbálku.