CIKO® NEREZ třívrstvý

CIKO® NEREZ třívrstvý

Nerezový komínový systém představuje moderní komínový stavebnicový systém pro odvod spalin od tepelných spotřebičů. Systém se vyznačuje malou náročností na montážní prostor, nízkou hmotností, jednoduchou manipulací, vysokou variabilností a obzvlášť rychlou a tím i relativně levnou instalací.
Nerezové komíny dodáváme v několika variantách z hlediska tloušťky vložky, síly izolace a povrchové úpravy, ale také ve dvou variantách provedení – se sponami nebo s hladkým pláštěm bez vnějších spon – designový nerezový komínový systém COSMOS (ukázky realizací si můžete prohlédnout ZDE)

rozbalit vše | sbalit vše

Popis systému

Systém obsahuje celou řadu komponentů včetně kotvících prvků, což přináší neomezené možnosti při sestavování komínů. Dále umožňuje velice rychle sestavovat kouřovody t.j. napojení tepelného spotřebiče na komín a to bez potřeby mechanické úpravy jednotlivých dílů. Komíny jsou okamžitě po montáži schopny provozu. Další velkou výhodou je možnost dodatečné přestavby případně demontáže a to i po několikaletém provozu. Systém je vhodný pro všechny druhy paliv jako je olej, plyn, uhlí, koks, dřevo… a je použitelný pro podtlakový i přetlakový provoz.

Progresivní řešení zajišťuje tepelnou dilataci každého dílu samostatně. Komínové díly se sestávají z vnitřní vložky z nerezové oceli tloušťky 0,6 případně 1,0 mm (obě tloušťky jsou certifikovány pro všechny druhy paliva). Ta je izolována minerální vlnou tloušťky 50 mm (interiérové komíny), případně 25 mm (fasádní komíny) a opláštěna nerezovým plechem tloušťky 0,6 mm s vysoce lesklým povrchem. Povrch komínu je rovněž možné dodat s nástřikem práškové barvy v odstínu palety RAL, v broušeném matu, případně i z galvanicky poměděného plechu.

Výrobek je díky jedinečnému řešení montážního spoje předurčen pro široké použití a umožní provádět montáž i začátečníkům. Komínový systém CIKO® NEREZ complex D obsahuje celou řadu tvarových dílů s jejíž pomocí lze bez mechanických úprav smontovat libovolné komínové těleso. V závislosti na zamýšleném umístění komínového tělesa je možno vybírat z mnoha variant založení komínu.

Ukázka výroby komínových dílů u našeho německého dodavatele eka:

Varianty řešení

Nerezový komínový systém je možno dodat ve dvou různých provedeních. Standardní řešení představuje systém complex D, u kterého se jednotlivé prvky spojují vnějšími sponami. Tyto spony jsou vysoké 12cm a stahují se dvěmi šrouby, čímž je zajištěna vysoká statická pevnost celého komínového tělesa.

Naproti tomu systém COSMOS je komín s hladkým pláštěm bez vnějších spon. Je určen především pro fasádní nerezové komíny, kde je zákazník ocení ničím nerušený hladký vzhled komínového pláště. Tento systém se dodává pouze ve variantě s 25mm izolací a do průměru 200mm.

V závislosti na zamýšleném umístění komínového tělesa je možno vybírat z mnoha variant založení komínu. Samostatnou variantou je použití nerezového komínu jako svislého kouřovodu s funkcí komína. V tomto případě je komínové těleso přímo nad hrdlem spotřebiče a využívá se v technicky odůvodněných případech. Největší výhodou svislého kouřovodu s funkcí komína je úspora místa a lepší tah komína při nízké výšce. Hlavní nevýhodou pak je potřeba vybírání sazí ve spotřebiči.

Možnosti použití

  • komínová tělesa pro novostavby, rodinné domky, chaty a chalupy
  • odtahy od krbů, pecí a kachlových kamen
  • rekonstrukce komínů v průmyslových objektech
  • průduchy pro volně stojící komíny
  • prvky pro realizaci kouřovodů
  • prvky pro izolované vzduchotechnické rozvody

Konstrukční řešení

Nosným prvkem systému CIKO® NEREZ complex D je vnější plášť komínu. Hmotnost vnitřní komínové vložky je vynesena samostatně do každého dílu, takže vlastní komínová vložka je namáhána pouze tepelně. Tepelné dilatace dosahují téměř zanedbatelné hodnoty, což má příznivý vliv na tepelnou izolaci.

Základním prvkem systému je vnitřní komínová vložka zhotovena z vysoce jakostního plechu tl. 0,6 mm nebo 1,0 mm třídy ČSN 17 349 (DIN 1.4404). Vnější plášť komínového dílu je zhotoven z plechu tl. 0,6 mm jakosti ČSN 17 240 (DIN 1.4301). Izolační vrstva mezi komínovou vložkou a pláštěm je zhotovena z minerální vlny tl. 25 případně 50 mm.

Použité materiálové kvality spolu s nejmodernější technologii svařování v ochranné atmosféře argonu garantují vysokou kvalitu a dlouhou životnost spoje. Snížené obsahy uhlíku v materiálu vložky snižují vytváření chromkarbidů a interkrystalické koroze i při vyšších teplotách spalin. Jednotlivé elementy jsou při montáži zasouvány do hrdla v dolní a horní části dílu. Tím vznikne dokonale pevný a těsný spoj. Proti samovolnému rozebrání jednotlivých dílů se přes vnější plášť připevní spona, která dotváří dokonalé spojení dílů i z hlediska estetického.

Důkazem kvalitního provedení je např. 8cm dlouhé spojovací hrdlo u všech komponentů, 12cm široká spona vnějšího pláště, přesné a kvalitní sváry vložek i pláště komínu. Dokonalé provedení detailů přináší kvalitu celku. Jednou z předností je zvýšená statická pevnost, díky níž je možno tento komínový systém v nadstřešní části vystavět až do výšky 3 m bez kotvení – tedy až 3 m od posledního kotvícího bodu k ústí komínu.

Výhody

Rychlé ohřátí kouřové cesty

Komínový průduch se vyznačuje velmi malou akumulací tepla a velmi dobrou tepelnou izolací, která snižuje tepelné ztráty vyzářením. To přináší rychlé ohřátí celé kouřové cesty a tím rychlé překlenutí rosného bodu spalin. U moderních modulovaných zařízení se při správném dimenzování zabrání tvoření kondenzace, to znamená, že komín zůstane při provozu suchý.

Hladký povrch a symetrický průřez komínové cesty

Kouř prochází bez znatelného odporu a bez usazování tuhých částí zplodin na vnitřním povrchu komínové vložky.

Jednoduchá montáž třívrstvého komínu

Díky dokonalé technické propracovanosti a strojovému zpracování, se vyznačuje malou náročností na montáž. Každý díl přesně zapadá do svého protikusu. Široká škála tvarových prvků umožňuje vytvářet libovolné směrové tvary komínového tělesa bez dodatečné úpravy jednotlivých dílů. Dále umožňuje velice rychle sestavovat kouřovody, tj. napojení tepelného spotřebiče na komín a to bez potřeby mechanické úpravy. Při montáži není třeba používat žádné speciální nářadí. Pro stavbu komínu není potřeba zpevněný základ.

Vysoká životnost

Kvalita použitého materiálu při výrobě jednotlivých dílů a moderní technologie svařování v ochranné atmosféře „argon“, zaručuje dlouhou životnost výrobku. Materiály jsou předurčeny pro odvod spalin od tepelných spotřebičů. Jejich metalurgická kvalita zaručuje tepelnou stálost a odolnost proti kondenzátům.

Malá spotřeba místa a nízké hmotnosti

Systém se vyznačuje malými nároky na manipulační prostory při montáži. Při vlastní montáži a manipulaci s komínovými díly není třeba vzhledem k příznivým hmotnostem používat mechanizaci.

Okamžitá připravenost k provozu

Komíny jsou okamžitě po montáži schopny provozu. Není třeba čekat na stvrzení pojiva a systém nepotřebuje ani speciální vysoušecí procesy. Další velkou výhodou je možnost dodatečné přestavby případně demontáže a to i po několikaletém provozu.

Široká použitelnost

Systém je vhodný pro všechny druhy paliv jako je topný olej, zemní plyn, svítiplyn, propan butan, uhlí, koks, brikety, dřevo a další.

Dokonale vyřešená tepelná dilatace

Tepelné dilatace dosahují zanedbatelných hodnot díky vynesení hmotnosti komínu na vnějším, tepelně nezatíženém plášti.

Certifikace

Značení komínového systému dle ČSN EN 1443 je následující:

  • T400 N1 W V3- L50055 O 50
  • T600 N1 W V3- L50055 G 75
  • T600 N1 W V3- L50055 G 50